R and F v UNITED KINGDOM - 35748/05 [2006] ECHR 1155 (28 November 2006)