Leszek ZAWAL v Poland - 1854/05 [2011] ECHR 507 (8 March 2011)