LESIAK v. POLAND - 19218/07 [2011] ECHR 156 (1 February 2011)