Lukasz ZAPAL v Poland - 57694/08 [2011] ECHR 1491 (13 September 2011)