Larisa Mikhaylovna FOMINA v Ukraine - 8197/06 [2011] ECHR 1367 (30 August 2011)