Lyudmila Aleksandrovna KONSTANTINOVA v Ukraine - 11441/06 [2010] ECHR 530 (16 March 2010)