Lutfiye Saynur SENCAN v Turkey - 50880/06 [2010] ECHR 1688 (28 September 2010)