ENERJI YAPI-YOL SEN v TURQUIE (TURKEY) (French Text) [2009] ECHR 2251 (06 November 2009)