Dobrila NIKOLIC v Serbia - 3339/08 [2009] ECHR 2153 (24 November 2009)