Lucyna KWIATKOWSKA v Poland - 6831/08 [2009] ECHR 2148 (24 November 2009)