Bronislaw ZGOLA v Poland - 41367/02 [2009] ECHR 2120 (24 November 2009)