Volodymyr Mykhaylovych MYRONCHUK v Ukraine - 9611/07 [2009] ECHR 2111 (17 November 2009)