Malgorzata LONIEWSKA v Poland - 2962/08 [2009] ECHR 2104 (24 November 2009)