Tomasz MAGNUSZEWSKI v Poland - 16172/07 [2009] ECHR 2102 (24 November 2009)