Kim PARVIAINEN v Finland - 26034/08 [2009] ECHR 2003 (17 November 2009)