Yelena BARYSHNIKOVA v Russia - 37390/04 [2009] ECHR 2001 (12 November 2009)