Jerzy Stanislaw FERENC v Poland - 3504/09 [2009] ECHR 1999 (10 November 2009)