Yuriy Ivanovich ZHADANENKO v Russia - 12576/05 [2009] ECHR 1998 (5 November 2009)