Andrzej JAGODKA v Poland - 39369/07 [2009] ECHR 1991 (10 November 2009)