Holger Hajo OTTO v Germany - 21425/06 [2009] ECHR 1980 (10 November 2009)