Krzysztof SZYMANSKI v Poland - 32975/05 [2009] ECHR 1966 (3 November 2009)