Zdzislaw KASZTELAN v Poland - 995/07 [2009] ECHR 1959 (3 November 2009)