Murad BOJOLYAN v Armenia - 23693/03 [2009] ECHR 1957 (3 November 2009)