ABDUVALIEVA v. GERMANY - 54215/08 [2009] ECHR 1954 (26 November 2009)