POLKOWSKA v. POLAND - 20127/08 [2009] ECHR 1932 (24 November 2009)