Pavel Ivanovich BONDAR v Ukraine - 16682/04 [2009] ECHR 1891 (20 October 2009)