Achim BAYERL v Germany - 37395/08 [2009] ECHR 1858 (13 October 2009)