Bogdan PONICHTERA v Poland - 36595/03 [2009] ECHR 1630 (29 September 2009)