Andrzej HULEK v Poland - 4815/07 [2009] ECHR 1602 (29 September 2009)