Cezary STACHURSKI v Poland - 35046/07 [2009] ECHR 1601 (22 September 2009)