Natalya Vasilyevna PETUKHOVA v Ukraine - 20670/06 [2009] ECHR 1593 (22 September 2009)