Anatoliy Grigoryevich SHCHERBAK v Ukraine - 25975/06 [2009] ECHR 1587 (22 September 2009)