Natalya Vladimirovna LOVYGINA v Ukraine - 16074/03 [2009] ECHR 1585 (22 September 2009)