Andrey Aleksandrovich ZHELEZOVSKIY v Russia - 1752/07 [2009] ECHR 1577 (1 October 2009)