INVESTYLIA PUBLIC COMPANY LTD v Cyprus - 13832/05 [2009] ECHR 1519 (17 September 2009)