Loukis PAPACHRISTOFOROU and Dora PAPACHRISTOFOROU v Cyprus - 34371/07 [2009] ECHR 1518 (17 September 2009)