Milka NIKOLIC v Serbia - 10308/07 [2009] ECHR 1513 (15 September 2009)