Hajar ABDULRAZAK YAHYA v the United Kingdom - 43537/07 [2009] ECHR 1439 (8 September 2009)