Grzegorz STOLARSKI v Poland - 11881/07 [2009] ECHR 1431 (8 September 2009)