Justyna KOLODZIEJEK v Poland - 3684/08 [2009] ECHR 1379 (1 September 2009)