Viktors USTINOVS v Latvia - 9000/03 [2009] ECHR 1374 (1 September 2009)