Nejat KARADAC v Turkey - 24036/05 [2009] ECHR 1368 (1 September 2009)