Lidiya Pavlovna KASPARYANTS v Ukraine - 15678/07 [2011] ECHR 819 (10 May 2011)