R v Edward Stuart Cambridge [2015] NICA 4 (15 Jan 2015)