H641 Dowling -v- Bord Altranais agus Cnaimhseachais na hEireann; Carroll -v- Bord Altranais agus Cnaimhseachais na hEireann [2017] IEHC 641 (06 September 2017)