H512 Lehane -v- Yesreb Holding Ltd [2017] IEHC 512 (24 July 2017)